Leiekontrakt og regler

Her kan du lese gjeldende leiebetingelser i vår leiekontrakt: Leiekontrakt Blokkebukta Camping

Leiebetingelser aksepteres gjennom årlig svarslipp. Fra i år av vil denne være elektronisk og linket opp mot denne kontrakten.

Blokkebukta Camping er tilsluttet Larvik Campingplass Forening. Foreningen har utarbeidet et felles regelverk. Nedenfor har vi listet opp disse, samt egne tilpasset Blokkebukta Camping.
Som beboer hos oss er det viktig at du setter deg inn i disse:

 • Bilkjøring inne på campingplassen er ikke tillatt i tidsrommet kl 23.00 – 06.00. Inn- bom er stengt i dette tidsrommet. Kun utrykningskjøretøy slipper inn. Det skal være ro på plassen i samme tidsrom.
 • Alle hunder skal holdes i bånd. Det er ikke tillatt å ha hunder på stranda. Når hundene står bundet ved vogna, skal båndet ikke være lenger enn at hunden holder god avstand fra stier, veier og naboer. Dette gjelder også katter.
 • Bruk av åpen ild/bålbrenning på plassen er strengt forbudt. Gjester må sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og andre særbestemmelser. Brannslangene rundt på plassen skal kun brukes ved brann.
 • I henhold til brannforskriftene må strømkabler være av godkjent type (oljefast gummikabel 2×2.5 + jord). Kabelen skal kun være den lengden som er fra strømstenderen til campingvogna. Kveiler med ekstra strømkabel liggende ved vogna er meget brannfarlig.
 • Til hver campingenhet er det kun beregnet en parkeringsplass. Besøkende må da parkere på campingplassens dagparkering (sør for vakta).
 • Campingenheten er beregnet til campingvogner med max. lengde 6,5m pluss drag. Vogner over denne lengden må særskilt avtales med driver av campingplassen på forhånd.
 • Kjøring med motorbåt i badeområdene er strengt forbudt. Utenom sesongen plasseres småbåter om ønskelig kun på plattingene. Branngatene skal være åpne som ellers i året.
 • Vannpostene er kun for tapping av drikkevann.
 • Kvisting/beskjæring av busker og trær er ikke tillatt.
 • All kjøring inne på plassen skal kun være i gangfart.
 • Tregjerder og treboder er ikke tillatt i 3-meteren (se skriv fra Larvik Brannvesen under Brannforskrifter i menyen).
 • Treplatting utover platting for fortelt begrenses til halvparten av forteltets platting.
 • Båthengere må plasseres på anviste plasser. Vi tilbyr parkering av disse på H- feltet nord for resepsjonen mot betaling. Parkering av båthengere på parkeringsplassen sør for resepsjonen er ikke tillatt.
 • Framleie kan kun finne sted etter avtale med eier av campingplassen.
 • NB! Ved salg av vogner følger ikke plassen med, dersom dette ikke er særskilt avtalt med driver av campingplassen. (Se egen avtale)
 • Ved sesongslutt (1.9) må det benyttede området etterlates rent og ryddig. Plasser som ikke er ryddet ved sesongslutt vil bli ryddet, og båter som ligger på stranden, vil bli fjernet for eiers regning.
 • Vinteropplag gjelder fra 1.9 til 15.4 for kun vogn, gulv i forteltet og utegulv. Alt annet må fjernes.
 • Hærverk på servicebygget, campingområdet eller brudd på ordensreglementet kan medføre utvisning fra campingplassen.
 • Det er ikke tillatt å overnatte i vognene når vannet er tatt, da slukkevann ikke er tilgjengelig før vannet settes på igjen til våren.
 • Lading av EL- biler skal ikke foregå fra strømstenderne. Egne ladestasjoner til dette er plassert ved parkeringsplassen, rett før du kommer til campingplassen. Les mer om dette her!
 • Har du spørsmål, ta kontakt.