Brannforskrifter

Her kan du laste ned dokumentet fra Larvik Brannvesen: «Presiseringer av regelverket på campingplasser«.

Her finner du skjemaet Informasjon om «Systemrettet tilsyn av campingvogner med område» og «Sjekkliste for Campingvogneiere«. Hvert 5. år gjennomføres denne sjekklisten for alle boenheter på plassen. Sjekklisten med påførte feil og mangler, samt bekreftelse på utførte utbedringer av disse, leveres i retur i underskrevet stand til resepsjonen på campingplassen. Sist gjennomført: sesongen 2016.

  • Det skal være minimum 3 meter mellom boenhetene/campingvognene. I denne sonen er det tillatt å parkere kun en bil, og denne skal ikke brukes til overnatting.
  • Tregjerder og treboder er ikke tillatt i 3-meteren
  • Eksisterende gulv i 3 meter sonen (av brennbart materiale/ tre) som ligger på bakken kan ligge ut 2010 sesongen. Etter den tid skal de fjernes. Som ett alternativ til tregulv kan det for eksempel legges steinheller.
  • Bruk av åpen ild/bålbrenning på plassen er strengt forbudt. Gjester må sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og andre særbestemmelser.
  • I henhold til brannforskriftene må strømkabler være av godkjent type (oljefast gummikabel 2×2.5 + jord). Kabelen skal kun være den lengden som er fra strømstenderen til campingvogna. Kveiler med ekstra strømkabel liggende ved vogna er meget brannfarlig.
  • Området er seksjonert i felt på ca. 1000m2 og med minimum 6 meters bredde på branngater. Branngater skal være helt frie. Parkering, bygging av terrasse/platting og lignende er ikke tillatt.
  • I utgangspunktet er det ikke tillatt med vindskjermer i 3 meter-sonen, men som en prøveordning tillater vi det på den betingelse av at de settes opp slik at det er en åpning mellom skjermen og boenheten/campingvognen. Skjermene skal være av en enkel konstruksjon og skal kunne fjernes raskt
  • Det skal være montert røykvarsler i boenheten/campingvognen og det skal være tilgjengelig slukkemiddel.
  • Brannslokkere og branntromler finnes overalt på området. Som gjest må du sette deg inn i hvor nærmeste slokkeutstyr er.

   PS!
   Vi råder alle våre gjester sterkt å ha i tillegg til pålagt skum-/pulverapparat og røykvarsler også installere gassvarsler i hver vogn. PS! Husk å bytte batteri på røykvarsler hvert år!!

Legg igjen en kommentar