Brannforskrifter

Her kan du laste ned dokumentet fra Larvik Brannvesen: «Presiseringer av regelverket på campingplasser«.

Her finner du skjemaet Informasjon om «Systemrettet tilsyn av campingvogner med område» og «Sjekkliste for Campingvogneiere«. Hvert 5. år gjennomføres denne sjekklisten for alle boenheter på plassen. Sjekklisten med påførte feil og mangler, samt bekreftelse på utførte utbedringer av disse, leveres i retur i underskrevet stand til resepsjonen for campingplassen. Sist gjennomført: sesongen 2016.

  • Det skal være minimum 3 meter mellom boenhetene/campingvognene. I denne sonen er det tillatt å parkere kun en bil, og denne skal ikke brukes til overnatting.
  • Eksisterende gulv i 3 meter sonen (av brennbart materiale/ tre) som ligger på bakken kan ligge ut 2010 sesongen. Etter den tid skal de fjernes. Som ett alternativ til tregulv kan det for eksempel legges steinheller.
  • Gulv som er bygget over bakken i 3 meter-sonen skal rives og fjernes innen 1 juni 2008.
  • Området skal seksjoneres i felt på 1000m2 med minimum 6 meters brede på branngater. Branngater skal være helt frie. Parkering, bygging av terrasse/platting og lignende er ikke tillatt.
  • I utgangspunktet er det ikke tillatt med vindskjermer i 3 meter-sonen, men som en prøveordning tillater vi det på den betingelse av at de settes opp slik at det er en åpning mellom skjermen og boenheten/campingvognen. Skjermene skal være av en enkel konstruksjon og skal kunne fjernes raskt
 • Det skal være montert røykvarsler i boenheten/campingvognen og det skal være tilgjengelig slukkemiddel.
 • Totalt areal av både platting under telt og platting utenfor, skal ikke overstige 45 kvm.

Legg igjen en kommentar