Brannforskrifter

Her kan du laste ned dokumentet fra Larvik Brannvesen: «Presiseringer av regelverket på campingplasser«.

Her finner du skjemaet Informasjon om «Systemrettet tilsyn av campingvogner med område» og «Sjekkliste for Campingvogneiere«. Hvert 5. år gjennomføres denne sjekklisten for alle boenheter på plassen. Sjekklisten med påførte feil og mangler, samt bekreftelse på utførte utbedringer av disse, leveres i retur i underskrevet stand til resepsjonen på campingplassen.

Les Larvik Campingplassforening sine felles brannvernregler her.

I tillegg se reglementet vårt og følgende:

  • Bruk av åpen ild/bålbrenning på plassen er strengt forbudt. Gjester må sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og andre særbestemmelser.
  • 6m branngater skal være helt frie. Parkering, bygging av terrasse/platting og lignende er ikke tillatt.
  • Brannslokkere og branntromler finnes overalt på området. Som gjest må du sette deg inn i hvor nærmeste slokkeutstyr er.

   PS!
   Vi råder alle våre gjester sterkt å ha i tillegg til pålagt skum-/pulverapparat og røykvarsler også installere gassvarsler i hver vogn. PS! Husk å bytte batteri på røykvarsler hvert år!!

Legg igjen en kommentar