Leiekontrakt og reglement

Leiekontrakt

Her kan du lese gjeldende leiebetingelser i vår leiekontrakt:

Leiekontrakt Blokkebukta Camping
Leiebetingelser aksepteres gjennom årlig svarslipp. Den er elektronisk og linket opp mot denne kontrakten.
Blokkebukta Camping er tilsluttet Larvik Campingplass Forening. Foreningen har utarbeidet et felles regelverk. Nedenfor har vi listet opp disse, samt egne tilpasset Blokkebukta Camping.

 

Reglement


Adferd
 • Tenk på barna! Hold maks 20 km/t, og unngå unødig kjøring inne på området.
 • Bilkjøring inne på campingplassen er ikke tillatt i tidsrommet kl 23.00 – 06.00. Inn- bom er stengt i dette tidsrommet. Kun utrykningskjøretøy slipper inn. Det skal være ro på plassen i samme tidsrom.

Avfall
 • Husholdsnings- avfall skal legges i containerne som er plassert nord for servicebygget inne på området, eller i de 3 nedgravbare containerne; 2 i strandområdene og 1 ved tømmestasjonen ved H- feltet.
 • Glass, metall og papp skal i containere for dette er plassert bak servicebygget
 • Alt annet avfall skal leveres på Grinda avfallsstasjon i Larvik
Campingenheten / Plassen

 • Campingenheten er beregnet til campingvogner med max. lengde 6,5m pluss drag. Vogner over denne lengden må særskilt avtales med driver av campingplassen på forhånd.

 • Det skal være minimum 3 meter mellom boenhetene/campingvognene. I denne sonen er det tillatt å parkere kun en bil, og denne skal ikke brukes til overnatting.

 • Alu- telt skal alltid avklares med campingeier før det bestilles. Det er kun tillatt med alu-telt med 3 vegger montert inntil vogn.
 • Rømningsvei minimum 80cm.
 • Partytelt er ikke tillatt.
 • Markiser og Parasoller er fortsatt tillat i 3 meter-sonen
 • Bord og stoler er fortsatt tillat i 3 meter-sonen
 • Putekasser kan ikke stå i rømningsveien (80 cm)
 • De store putekassene kan ikke stå i 3 meter-sonen
 • Beplantning skal være max 50 cm høyt i 3 meter-sonen. Unntak for stedegen vegetasjon, og unntak for buffer mot vei eller annet offentlig område
 • Tregjerder, treplattinger og treboder er ikke tillatt i 3-meteren.

 • Som ett alternativ til plattinger av tre anbefaler vi for eksempel at det legges steinheller.

 • Treplatting utover platting for fortelt begrenses til halvparten av forteltets platting.

 • Totalt areal av både platting under telt og platting utenfor, skal ikke overstige 45 kvm.
 • Røykvarsler påbudt i hver campingenhet, anbefaler gassvarsler
 • 6 kg pulverapparat i hver enhet
 • Forbud mot engangsgriller inne på campingområdene
 • Max 2 gassflasker pr enhet.
 • I henhold til brannforskriftene må strømkabler være av godkjent type (oljefast gummikabel 2×2.5 + jord). Kabelen skal kun være den lengden som er fra strømstenderen til campingvogna. Kveiler med ekstra strømkabel liggende ved vogna er meget brannfarlig.
Sanitær

 • Adgang til og bruk av tjenester i servicebygg, styres med tilgang via adgangsbrikker. Disse kan kjøpes eller fylles opp i resepsjonen/web.

 • Vannpostene er kun for tapping av drikkevann.
 • Porta Potti tømmes på særskilte stasjoner plassert rundt på området. Se plassoversikt i menyen.
Kjæledyr

 • Alle hunder skal holdes i bånd. Det er ikke tillatt å ha hunder på stranda. Når hundene står bundet ved vogna, skal båndet ikke være lenger enn at hunden holder god avstand fra stier, veier og naboer. Dette gjelder også katter.

Parkering

 • Til hver campingenhet er det kun beregnet en (1) parkeringsplass. Evt. bil nummer 2 eller besøkende må da parkere på campingplassens dagparkering (sør for vakta).

 • For kjøring inn på området kreves et bomkort. Dette kan kun benyttes for en bil og skal aldri benyttes for å åpne for bil nummer 2 eller andre. Dersom man har behov for å kjøre inn for å avlevere personer som ikke kan gå, eller større vareleveringer, skal dette tas gjennom resepsjonen, som da vil åpne. 
 • Båthengere med eller uten båt skal ikke plasseres ved campingenheten hverken i, eller utenfor sesong. Vi tilbyr i sesongen parkering av disse på H- feltet nord for resepsjonen mot betaling. Parkering av båthengere med eller uten båt på parkeringsplassen sør for resepsjonen er ikke tillatt i sesongen, men kan gjøres utenom sesong i båtforeningens regi, da disse disponerer parkeringen til vinterlagring av båter. Ønskes dette må det tas kontakt med dem.
TV/Internett

 • Alle stendere har uttak for kabel- tv. Man trenger coaxial kabel og BNC plugg for å koble seg til. Dersom det ønskes tilgang til internett, må ekstern drifter av dette kontaktes. Dette driftes i dag av Scan-Net as.

Resepsjon/vakt
 • På dagtid er informasjonen betjent i sesong, mens det nattestid er en vakt som skal sørge for ro og orden. Hvis vakten har noe å utsette på ro og orden skal dette adlydes.
Båt/brygge
 • Har man fått tildelt plass ved bryggeanlegget, så kan man legge ut båten sin innenfor campingen sin sesong fra 01.05 t.o.m. 31.08.
 • Det tillates dessverre ikke båter over 17 fot og/eller vekt over 500kg, da brygga ikke er dimensjonert for større/tyngre båter.
 • Det skal påmonteres strekkfisker e.l. på fortøyningene for å avlaste utriggerne. Ved sesongslutt skal båten tas opp og tauverk o.l. skal fjernes, slik at dette ikke fryser fast i isen og ødelegger brygga om vinteren.
 • Kjøring med motorbåt i badeområdene er strengt forbudt. Utenom sesongen plasseres småbåter om ønskelig kun på plattingene. Branngatene skal være åpne som ellers i året.
Strøm
 • Utelys må være tilkoblet fotocelle. Vi vil IKKE se noe form for utelys være på når det er høylys dag.
 • Det er ulovlig å bruke varmelamper på strøm. Hvis dette skal benyttes, må disse driftes på gass.
 • Lading av EL- biler skal ikke foregå fra strømstenderne, da det utgjør brannfare. Egne ladestasjoner til dette er plassert ved parkeringsplassen, rett før du kommer til campingplassen. Les mer om dette her!

Utenfor sesongen
 • Ved sesongslutt (1.9) må det benyttede området etterlates rent og ryddig. Plasser som ikke er ryddet ved sesongslutt vil bli ryddet, og båter som ligger på stranden, vil bli fjernet for eiers regning.
 • Vinteropplag gjelder fra 1.9 til 15.4 for kun vogn, gulv i forteltet og utegulv. Alt annet må fjernes.
 • Det er ikke tillatt å overnatte i vognene når vannet er tatt, da slukkevann ikke er tilgjengelig før vannet settes på igjen til våren.

Framleie/Salg av vogn
 • Framleie kan kun finne sted etter avtale med eier av campingplassen.
 • NB! Ved salg av vogner følger ikke plassen med, dersom dette ikke er særskilt avtalt med driver av campingplassen. (Se mer om dette i leiekontrakten)

Fjerning av trær og busker
 • Kvisting/beskjæring/fjerning av busker og trær er ikke tillatt.

Klipping av gress
 • Enhver leietaker er selv ansvarlig for, og pliktig til, å klippe gress på egen leieenhet. Det inkl. også egen biloppstillingsplass.
 • Det er satt ut kasser på ulike steder rundt på campingplassen, hvor man kan kaste gress og annet hageavfall. NB! Ikke kast hageavfall i plastsekker i gresskassene. Tøm dem oppi.
 • Alt annet areal som er til alles disposisjon, klippes av Blokkebukta Camping.

Hærverk
 • Hærverk på servicebygget, campingområdet eller brudd på ordensreglementet kan medføre utvisning fra campingplassen.