Viktig å vite

Utover de generelle reglene for campingplassen har vi her samlet en del informasjon som det er viktig for alle gjester å vite:

  • Husholdsningsavfall skal legges i containerne som er plassert nord for servicebygget inne på området. Det er i tillegg 2 nedgravbare containere i strandområdene som kan benyttes.
   Containere for glass og metall og papp er plassert ved servicebygget.
   Alt annet avfall skal leveres på Grinda avfallsstasjon i Larvik.
  • Brannslokkere og branntromler finnes overalt på området. Som gjest må du sette deg inn i hvor nærmeste slokkeutstyr er.
   PS! Vi råder alle våre gjester sterkt å ha minst ett skum-/pulverapparat og helst både gass- og røykvarsler i hver vogn.
  • Tenk på barna! Kjør ikke over 20 km/t, og ikke kjør unødig inne på området.
   Bilkjøring inne på området mellom 23 og 06 er ikke tillatt.
  • Porta Potti tømmes på særskilte stasjoner plassert rundt på området.
   Se oversiktskart.
  • Hunder holdes i bånd og etterlatenskaper plukkes opp og kastes i søppelkassen.
  • Alle stendere har uttak for kabel- tv. Man trenger coaxial kabel og BNC plugg for å koble seg til. Hvis dette gjøres skal avgift betales. Dersom det ønskes tilgang til internett, må ekstern drifter av dette kontaktes. Dette driftes i dag av Scan-Net as.
  • På dagtid er informasjonen betjent i sesong, mens det nattestid er en vakt som skal sørge for ro og orden. Hvis vakten har noe å utsette på ro og orden skal dette adlydes.
 • Adgang til og bruk av tjenester i servicebygg, styres med tilgang via kort. Disse kan kjøpes eller fylles opp i resepsjonen/web.