Aluminiumstelt

Etter flere ”brudd” på våre Aluminiumstelt ( gjelder alle aluminiums fortelt som er brannsikre) regler, jfr. tidligere maks 5m lengde ganger 3m dybde har vi i familieråd pr mars 2010 besluttet å øke grensen på isotelt til maks 6,5 m ganger 3m dybde. Men lengden kan ikke overstige vognens lengde på noen måte. Eks.vis har man en vogn som er kortere enn 6,5 meter så kan det ikke settes på ett isotelt som går utenfor vognen.

Vestcamp, Isocamp, Toppcamp, Mestercamp eller Proffcamp er å foretrekke.

Ellers må disse teltene være slik at en mann kan kunne demontere alene dette på maks 8 timer ( se kommunens regler) og være bygd i ett brannhemmende materiale. Noen av de billigste typene har vi registrert ikke oppfyller brannkravene.

Skal isotelt settes opp på Blokkebukta camping skal vi kontaktes av dere for å se løsninger, lengder osv.

Telt i treverk såkalte ”spikertelt” vil vi på ingen måte ha på Blokkebukta.

Hvis disse målene ikke er tilstrekkelig så er de nye helårsteltene i duk og forsterkede stenger og tak å foretrekke. Flere har satt opp slike hos oss også.

Til de som har aluminiumstelt: du må ha egenerklæring fra autorisert El.installatør hvis du har har elektrisk opplegg i forteltet.

Har dere noen ting som er uklart og som dere lurer på så ring oss gjerne på 33188519 eller 99568114.